Direktori Media Awam

Mengenai Direktori Media Awam

Direktori Media Awam terbitan Jabatan Penerangan Malaysia adalah bertujuan membantu para pengguna berurusan dengan lancar dan berkesan dengan pengamal media agensi-agensi kerajaan, media massa serta organisasi-organisasi lain yang berkaitan di Malaysia. Setiap pertanyaan mengenai direktori ini hendaklah ditujukan kepada:

Pengarah
Bahagian Media dan Komunikasi Korporat
Jabatan Penerangan Malaysia

Aras 10
Kompleks Kementerian Komunikasi dan Multimedia
No. 49, Persiaran Perdana, Presint 4
62100 Putrajaya

Jabatan Penerangan Malaysia merakamkan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi kerjasama bagi menerbitkan direktori ini.